new_icon2Вече можете да получите ВИП карта при закупуване на 3 продукта!

ЕД Медицин Балкан ООД

София 1680,
жк.Манастирски ливади - запад,
ул. Пирин 79А
тел: 02/ 954 04 67
тел/факс: 02/ 952 17 31
е-мейл: balkan@admedicine-bg.com

Продукти

AngiΩmega Complex Gastro Complex Nephro Complex
     
Rheoton Complex Anti-Oxidant Arthro Complex
     
Beauty Natural Brain Booster BronchoLine
     
Cardio Support Detox Female Active Complex
     
For Kids Immune Support Male Active Complex
     
Mental Comfort Osteo Complex Sugar Balance
     
   
Visio Complex    
QR Code - Take this post Mobile!
Използвайте този уникален QR (Quick Response) код за вашите мобилни устройства. Кодът запазва линк към тази страница за бърз достъп и лесно споделяне.